Klart vand - sådan!

AquaZoo import

 

RENT VAND I HAVEBASSINET ?

 

- Hermed får du en god opskrift på hvordan.

 

Biofilter. En vandbevægelse over et hvilket som helst naturmateriale er et biofilter. Altså er et åløb eller et vandfald lavet af natursten et biofilter. Dette er sjældent nok til at holde vandet klart, hvorfor vandet også ledes gennem en kasse med filtermaterialer. Der kan laves flere forskellige løsninger så som rodzoneanlæg og naturlige filtre, men disse løsninger skal laves med omtanke, idet de ofte afføder andre gener i form af ophobning af affaldsstoffer som giver algeproblemer eller fiskedød. Er vandet herefter grønt af svævealger er løsningen -

 

UV-sterilisation. Dette gøres ved at sætte en sterilizer ind på slangen mellem pumpen og biofilteret. UV-strålerne vil slå svævealgerne ihjel hvorefter de opsamles i filteret. En sterilizer vil samtidigt slå en del sygdomme ihjel da hverken virus eller bakterier kan tåle strålingen.

 

Ozonbehandling. Den sidste mulighed der kan anvendes hvis der stadig er uklart vand er ozonbehandling. Dette kræver en luftpumpe. Virkningen er at der sendes luft forbi et UVrør hvorved iltmolekylerne O2 spaltes og samles igen til ozon O3. Ozon kan ikke eksistere som luftart, og spaltes igen som O2 + O. Det frie iltatom O vil nu lægge sig på alle encellede organismer og slå dem ihjel. Ozon fjerner virus, bakterier, lugte og farvestoffer. Samtidigt virker det som flokuleringsmiddel på svævepartikler så disse nemmere opfanges af biofilteret. UV fremstillet Ozon er på ingen måde skadeligt for det øvrige bioligiske system eller for mennesker. Tvært imod!!!

 

Husk at: Skumsvampen der altid sidder på en bassinpumpe ikke må betragtes som et filter, men udelukkende som motorbeskyttelse for pumpen.

 

Vi forhandler alt til vandhaven, og tilbyder projektering såvel som anlægning af alle typer vandhaver og havebassiner.

 

Vi fremstiller selv biofiltre og ozongeneratorer efter behov og ønsker.

 

OZONGENERATOR.

 

Ozonbehandling af vand i havebassiner og akvarier er ikke et nyt tiltag. Det har jeg benyttet mig af siden 1985.

 

Problemet ved anskaffelse af udstyr har hidtil været at få anlæg der var små nok til det man skulle bruge det til, og den høje pris på grund af relativt få fremstillede anlæg.

 

Det er der nu gjort noget ved, idet vi har udviklet en ny generator på baggrund af et bestående UV anlæg, således at en 8 eller 16 W generator nu koster under 2000,- kr hos forhandleren.

 

Ozonbehandling kan med fordel bruges til:

 

Proteinafskummere til saltvand. Fjerner farvestoffer, sygdomskim og forstærker skummerens kapacitet.

 

Havebassiner. Fjerner farvestoffer, sygdomskim og flokulerer urenheder så de nemmere opfanges af filteret.

 

Opdrætsanlæg. Forøger legevillighed, kuldstørrelse og væksthastighed på samme fodermængde.

 

Salgsreoler hos dyrehandlere. Her opnås også alle de ovenstående fordele.

 

Ved overkapacitet på indendørsanlæg opnås samtidigt et bedre indeklima da ozonen vil fjerne de sporer af svamp og mug der normalt er generende ved høj luftfugtighed.

 

Ozongeneratoren leveres også som luftrenser. Som sådan bruges den ofte i industrien. Se www.jimco.dk

AquaZoo import · v/Finn Pedersen · Spodsbjergvej 193 · 5900 Rudkøbing · mob. 29 44 79 17 · email: info@aquazoo.dk